„Spięcia…

… z zewnętrznym światem nigdy nie będą tak groźne, jak konflikty wewnętrzne”

„Egoizm to nie grzech” Dagmara Skalska, Tomasz Skalski