(ś)wiadomości

Ponieważ skupiamy energią i myśli na stanach naszej osobowości i ciała, wciąż nie dostrzegamy prawdy o pozbawionej jakiegokolwiek stanu świadomości, która zawsze jest obecna

Gangaji ~ Diament w twojej kieszeni