„Szczęśliwy jest…

… wcale nie ten, kogo nazywa tak pospólstwo i do kogo spłynęły wielkie pieniądze, lecz ten kto:

  • ma wszelkie dobro w swej duszy,
  • jest wspaniałomyślny i wzniosły oraz depcze wszystko, co zmienne,
  • nie znajduje nikogo, z kim chciałby się zamienić,
  • ceni człowieka w takim stopniu, w jakim jest on istotnie człowiekiem,
  • uważa za swą przewodniczkę naturę, stosuje się do jej praw i żyje tak, jak ona przepisała,
  • komu zalet zalet jego nie może wydrzeć żadna przemoc,
  • zło przemienia w dobro pewny własnego osądu, niewzruszony i nieustraszony,
  • kogo jakowyś gwałt może poruszyć, ale żaden nie może zmieszać,
  • komu los gdy z największą siłą miota najszkodliwsze swoje pociski, sprawia, choć rzadko, pewną przykrość, lecz nigdy nie przyczynia bólu…”

„Listy moralne do Lucyliusza”, list XLV, Seneka

nowy-dokument-33_1