Tę s knota

Nie lekceważmy tęsknoty. Czy nie to w nas jest najsilniejsze? Ostatecznie co ze wszystkiego zostaje to tęsknota (i zmęczenie)…

Sławomir Mrożek ~ Małe listy