trudno tak

Zasłonięte okna
cieniste podwórza
tych cichych dramatów
sceny nie zliczone
gdy sił mi brak śnię

o słonecznych czasach…

~ Edyta Bartosiewicz, Krzysztof Krawczyk