Tylko stan zabawy…

…daje dostatecznie dużo energii, by bez wysiłku zmieniać
swoje życie. Im większy wysiłek i poczucie presji, tym mniejsze
rezultaty można uzyskać.

Coaching – kreatywność – zabawa ~ Maciej Bennewicz