układanka

wciąż układam od nowa
każdy dzień
niepowtarzalnie
nieprzywiązywalnie
i tak wszystko schowa
wieczorny cień