Urządzenia dla teraz

Poszukując ciągłych powrotów do uważnej obecności zacząłem wykorzystywać możliwości telefonu i komputera.

Zainstalowałem w telefonie aplikację „Mindbell” która losowo raz w ciągu godziny emituje sygnał gongu.

W telefonie na ekranie blokady ustawiłem tapetę:

2

… a na pulpicie komputera:

3

Tapety do pobrania tutaj