W bezruchu

W epoce prędkości, zacząłem dostrzegać, nie ma nic bardziej oszałamiającego niż
z w o l n i e n i e t e m p a.

W epoce zakłóceń nie ma niż bardziej luksusowego niż
s k u p i e n i e u w a g i

W epoce ciągłego ruchu nie ma nic ważniejszego niż
s i e d z e n i e w m i e j s c u

Sztuka bezruchu ~ Pico Iyer