Wszystko gra

Na wszystko w naszym życiu możemy patrzeć jak na pewnego rodzaju grę, w którą gramy, akceptując jej reguły, lub rolę, którą mamy odegrać. Nasz wybór jest prosty: albo gramy w nią taką, jaka ona jest, albo szukamy innej.

~ Piotr Stankiewicz, Sztuka życia według stoików