„Życie jest obrazem…

…Twojej świadomości. Kiedy zmieniasz swój sposób myślenia, zmienia się jednocześnie Twoja rzeczywistość…”

„Między światami” Beata Pawlikowska

nowy-dokument-26