życie – nieżycie

Bolesna jest świadomość, że żyłeś, a teraz musisz umrzeć. Ale dużo boleśniejsza jest świadomość, że nie żyłeś i musisz umrzeć…

~ Roland Schulz, Jak umieramy